QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Bemutatkozás

QQQQQ A Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény több mint 30 éve foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelésével-oktatásával.

Jelenleg közel 2000 értelmileg illetve tanulásban akadályozott, autista és súlyos tanulási zavarral küzdő óvodás és általános iskolás korú gyermeket látunk el integrált és szegregált formában.

Óvodai csoportunk 1997-ben kezdte meg működését. A gyermekek életkori sajátosságaihoz, képességeihez igazított egyéni odafigyeléssel, speciális programok alkalmazásával az iskolai életre készítjük fel a gyerekeket.

Speciális kis létszámú iskolai osztályainkban az egyéni igényeknek megfelelő differenciált oktatást valósítjuk meg. Alsó tagozatunk iskolaotthonos formában működik, ahol a tanulási képességek megalapozására fektetjük a hangsúlyt. Felső tagozaton a képességek differenciált fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap a tevékenység központú projekt pedagógia, mellyel segítjük a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, esélyegyenlőségüket.

A készség-képesség fejlesztés az egész oktatás folyamatában kiemelt jelentőségű, ezért különböző terápiás foglalkozásokat biztosítunk egyéni fejlesztési tervek alapján a tanórán és tanórán kívüli kiscsoportos rehabilitációs foglalkozások keretében.

1991-től speciális autista csoportot is működtetünk.

2004-ben kezdtük meg a kerületben az integrált oktatást utazó gyógypedagógusi hálózatunk működtetésével, melynek megvalósításában óriási jelentőségű volt a HEFOP 2.1.6-os uniós pályázatunk. Ennek segítségével a kerületben 5 intézmény együttműködésével, konzorciumi formában kialakítottuk az inkluzív pedagógiai környezetet és sikeresen elindítottuk az együttnevelést.

2005-ben vált intézményünk hivatalosan is többcélúvá. Ekkor kezdtünk el Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működni. A megkezdett szolgáltatásainkat a TÁMOP–3.1.6–08/1–2008–0006 - Egyensúlyban a világgal - „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” c. projektünk keretében továbbfejlesztettük. Egységes standardok alapján működő szolgáltató hálózatot hoztunk létre, mellyel biztosítjuk SNI tanulóinknak a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, növelve társadalmi beilleszkedésük esélyét. A projekt keretében végzett képzéseinkkel pedagógusaink módszertani kultúráját fejlesztettük.

2009-ben intézményünk feladatai a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatással bővültek, melynek keretében átfogó munkát végzünk a kerületben. Napi kapcsolatban vagyunk a kerület valamennyi nevelési és oktatási intézményével és szervezzük, irányítjuk a szakmai szolgáltatást.

2011. június hónapban további feladatokkal bővült intézményünk alaptevékenysége. A pedagógiai szakszolgáltatás valamennyi feladatát végezzük a kerületben: a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést, gyógytestnevelést, logopédiai szolgáltatást és a nevelési tanácsadást. Intézményünk pedagógus állománya ily módon duplájára nőtt és napi feladataink megsokszorozódtak.

A feladatnövekedésen kívül Zugló Önkormányzatának Oktatási stratégiája szerint az ÖMIP-ben meghatározott szűréseket-méréseket is végezzük az óvodás és általános iskolás korosztály tekintetében. Ez egy tanév során több alkalommal, több ezer gyermek szűrését, mérését jelenti.

Innovációink:
 • Jó gyakorlataink, kiadványaink
 • Rendezvények, konferenciák, fórumok, műhelymunkák, nyílt napok, bemutató órák, kerületi Pedagógiai Napok, versenyek szervezése.
 • Integrációs Gyermeknap, Integrációs alkotótábor
 • Autizmussal élő gyermekek nyári napközis tábora
 • Szülő Klubok
 • Lovas terápia
 • Képzések kidolgozása, szervezése, megtartása,
 • Felnőttképzési nyilvántartási számunk: 01071-2009
 • Gyakorló terepet biztosítunk a Szegedi Juhász Gyula, a Nyugat-magyarországi Apáczai és az ELTE Bárczi Egyetemek Gyógypedagógiai Főiskolai Karok hallgatói számára, ezen kívül számos intézmény megkeres bennünket hallgatóik fogadására
 • Az IKT alkalmazása a tanórákon, szabadidőben
 • Tehetséggondozás, regisztrált Tehetségpont vagyunk, tagja vagyunk az Országos SNI Tanácsnak
 • Speciális szakköreink: Ulwila, ÖKO, művészeti terápiás szakkör, korfball foglalkozások, dobszakkör, JUDO,

Az intézményünkről készült referenciafilmet az alábbi linken is megtekinthetik:

www.zugloibenedekelek.netinfobank.hu

Intézményi dokumentumok:
 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!