1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
2012. szeptember 14., péntek 11:05

Téri tájékozódást fejlesztő program

Nagyné dr. Réz Ilona és munkacsoportja által kidolgozott fejlesztő program. Elsősorban a téri tájékozódással küzdő enyhén mozgáskorlátozott gyermekek számára készült, azonban jelentős segítséget nyújthat a tanulási zavarral küzdő gyermekeknek is.

 

A 6-8 éves korosztály a fejlesztés célcsoportja. A fejlesztés kiterjed a testséma, a téri észlelés, a téri emlékezés, a vizuomotoros koordináció és a téri gondolkodás folyamatának megerősítésére, korrekciós megsegítésére, a szókincs bővítésével.

A téri megismerés fogalma a gyermekeknek arra a tudására utal, amelyet az őt körülvevő téri környezetből, annak elrendezéseiből alkot. Összetett fogalomként foglalja magába a téri észlelést, képzeteket, fogalmakat, szókincset, a saját test ismeretét, a téri emlékezetet, a gondolkodást.

 

A fejlesztő program foglalkozásai több szempont alapján strukturáltak. A program szűk értelemben meghatározott célja a gyermek számára egy téri támpontrendszer kiépítése, mely középpontjában egy elemzési technika áll, átfogva az egész eljárást.

Az egyén a tér dimenzióihoz való viszonyában a foglalkozások három szinten különíthetőek el.

Az első szinten a testséma és a személyi tér elemzése történik meg tükrök segítségével, majd a fekvő sík téri viszonyainak elemzése jelenik meg, végül a sík viszonyainak a háromdimenziós térbe való átfordítása történik meg. A három szint, különböző kidolgozottsági fokkal fejleszt, melyet meghatároz a gyermek életkora, gondolkodási szintje, mozgásteljesítménye. A gyermek életkora már feltételezi a testséma és a személyes terének ismeretét éppen ezért kevesebb foglalkozás jut ennek a területnek a fejlesztésére, a viszonyok megerősítése a cél.

 

A legtöbb feldolgozási lehetőség a fekvő sík viszonyainak több szempontú megismerésére irányul. A program a pszichés funkciók fejlesztésére irányuló feladattípusok előfordulása szerint is tagolódik. Végül olyan játékok is helyet kaptak a programban, amelyek nem célzottan pszichés funkciókat fejlesztenek, hanem komplex módon segítik a téri viszonyok megértését, feldolgozását, ezek az útvonalas és a stratégiai játékok.

 

A foglalkozásokban grafomotorikát igénylő feladatok is helyet kaptak, azonban itt nem a fejlesztés a cél, hanem a feldolgozásban nyújt segítséget. A feladatokat munkalapok, eszközök használata teszi teljessé, szolgálva a sokoldalú megismerést.

 

Alapelvként a program hangsúlyozza, hogy a foglalkozásoknak mozgásos élményt kell nyújtania, mely függ a gyermek állapotától és a feladatok típusától. Csak olyan mozgást kívánhatunk a gyermektől, amire képes, azonban ösztönözni kell a nehezebbeknél is a motoros válaszra. Minden mozgásos feladatnál alapkövetelmény a durvább mozgástól a finomabb felé való törekvés. A feladatok végzése során cél a rögzítés, így az egyéni továbbhaladás indokolt a program teljes, 60 foglalkozásnyi időtartamára.

Megjelent: 971 alkalommal Utoljára frissítve: 2012. szeptember 19., szerda 09:03
Travel Turne Tranzito