QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Tájékoztatás pedagógusoknak

  • Szakmai szolgáltatások keretében segítjük pedagógus kollégákat a pedagógiai diagnózis értelmezésében.
  • Javaslatot készítünk a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók egyéni igényeihez szükséges tanulási környezet kialakítására.
  • Segítséget nyújtunk a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, és beszerzésében, egyéni szükségletekhez igazodó specifikus gyógypedagógiai módszerek, módszerkombinációk megismerésében.
  • Team munka keretében együttműködünk a gyermekek pedagógusaival, vállaljuk a közösön kialakított egyéni fejlesztési terv elkészítését, segítjük a gyermekek haladásának nyomon követését, részt veszünk a részeredmények értékelésében, ha indokolt javaslatot teszünk az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra.
  • Segítséget nyújtunk a tanügyi dokumentumok elkészítésében, szükség szerint az együttnevelést segítő fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában. A pedagógiai dokumentumok elkészítése során a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának, nevelésének specifikus feladatai meghatározásában és a helyi adaptáció kialakításában.

Foltatódik az ADHD ambulancia!

Kiknek szervezzük: olyan többségi általános iskolákba járó alsó tagozatos gyermekek számra szervezzük, akiknek a szakértői véleményében szerepel a hiperaktivitás és figyelemzavar diagnózis

Az ambulancia célja: a gyerekek és szüleik számára olyan technikák megtanítása, mely segíti a koncentrációt, a képességeknek megfelelő tanulást, a közösségi szabályok betartását, a megfelelő viselkedésminták kialakítását.

A foglalkozások alaptematikája:

  • babzsákos foglalkozások, elsősorban a következő képességekre helyezve a hangsúlyt: figyelem /vizuális, auditív/, szociális készségek, együttműködés, érzelmek felismerése és kifejezése, kommunikáció
  • szociális készségeket fejlesztő (lehetőleg mozgásos) játék
  • önismeret fejlesztése, helyes énkép kialakítása, önbizalom növelése játékokon keresztül
  • relaxáció

A csoport maximális létszáma: 5 fő

A foglakozások időpontja: minden csütörtökön 16.00 –tól 17.00 –ig

A foglalkozásokat tartja: Szigethi Zsófia gyógypedagógus

Jelentkezés módja:

e-mailben: zugloibenedek@gmail.com

telefonon: 363 10 79 Nagyné Szakál Györgyi igazgatónál

A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!